Туризъм

Почти непознатата планина Ржана с най-високия си връх Козница (1636 м) е ясно обособена част от западна Стара планина. На север Искърското дефиле отделя Ржана от Врачанската планина, а реките Габровница и Милковица я отделят от Голема планина и Мургаш.

Точно в подножието на Ржана е разположено село Игнатица, като последните къщи на селото се намират доста нависоко по планинските баири, откъдето се открива панорамна гледка. Игнатица е едно от 27-те села на община Мездра, която се намира на около 270 м надморска височина в Северозападния регион на България в област Враца. Територията на общината заемат предимно земеделски площи и гори, а релефът тук е равнинно-хълмист и полупланински.

Единственият официален път до Игнатица е от село Зверино (5 км), а до Зверино може да се стигне с кола или влак от София (80 км). До мястото на фестивала води черен, непроходим за леки коли път от село Игнатица (12 км), затова организаторите ни бяха осигурили два камиона. Бяхме предупредени, че часовете на влака от София до село Зверино ще бъдат съобразени с часовете на тръгване на два автобуса от с. Зверино до с. Игнатица, и след това на камионите от Игнатица до Ржана.


Многобройните просторни поляни на Ржана планина открай време събират хора за празненства. Именно жителите на село Игнатица имат най-много оброци в България – 17 на брой. Оброк е място, където се извършва ритуал – курбан с агне за здраве и благополучие. Самия обред също се нарича „оброк“. Местата на оброците в този край са отбелязани с кръст от скалния камък бигор.

Отдалечено от големите пътища, село Игнатица се намира в екологично чист планински район, който е подходящ за еко и селски туризъм, за колоездене, АТВ и пешеходни преходи. Почти всяка къща в селото има мотор или джип.

През 2009 година в община Мездра са маркирани 10 веломаршрута с gps тракове, с ниво на трудност както за начинаещи, така и за напреднали. Десетте маршрута заедно с подробното им описание можете да видите тук:
Вело маршрути.